Meniu

Linkuri utile      PENTRU STUDENŢI » Dosar Bursă Socială

!!! DOSAR BURSĂ SOCIALĂ !!!
PÂNĂ LA 16.11.2017

 

          În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3392/2017 și Criteriile de acordare a burselor pentru studenții români, curs cu frecvență, finanțare de la buget, aprobate de Senatul U.N.E.F.S.  București, dosarele se depun la secretariat până la data de 16.11.2017

 • Candidații trebuie să aibă minimum 20 credite promovate respectiv 10 credite promovate pentru sportivii de performanță în semestrul anterior;
 • EXCEPȚIE FAC STUDENȚII PREVĂZUȚI ÎN ART. 6. ALIN (2) LIT. a) ȘI b). Din ORDIN  Nr. 3392/2017, CĂRORA NU LI SE APLICĂ CERINȚA DE PROMOVABILITATE
  (orfani, bolnavi de TBC, diabet, hepatită, astm bronşic etc. în plasament)

  

ACTE NECESARE PENTRU BURSĂ SOCIALĂ

 • DOSAR PLIC
 • CERERE (scrisă de mână adresată PREȘEDINTELUI COMISIEI DE ACORDARE BURSE SOCIALE)
 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE
 • COPIE BULETIN/CARTE IDENTITATE
 • ADEVERINȚĂ VENIT NET PE ULTIMELE 3 LUNI A PĂRINȚILOR SAU A CELOR CARE AU ÎN ÎNTREȚINERE SOLICITANTUL (EX: BUNICI, ALTE RUDE, ș.a.)
 • ADEVERINȚĂ DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ + CERTIFICAT FISCAL CU BUNURILE MEMBRILOR FAMILIEI/PERSOANE CARE ÎI ÎNTREȚIN. ANCHETĂ SOCIALĂ, ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINȚII/PERSOANELE CARE AU ÎN ÎNTREȚINERE SOLICITANTUL, NU REALIZEAZĂ VENITURI
 • DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI CĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI (SCRISĂ DE MÂNĂ)
 • COPII ALE BULETINELOR/CĂRȚILOR DE IDENTITATE ALE MEMBRILOR FAMILIEI

UNDE ESTE CAZUL

 • ADEVERINȚĂ DE VENIT NET PE ULTIMELE 3 LUNI A SOȚULUI/SOȚIEI (DACĂ NU REALIZEAZĂ VENITURI – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE – SCRISĂ DE MÂNĂ)
 • COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE
 • COPIE BULETIN/CARTE IDENTITATE SOȚ/SOȚIE
 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPII + DOCUMENT ALOCAȚIE
 • ALTE ACTE ( ADEV. ȘOMAJ, CUPOANE PENSII, ADEVERINȚE VENIT PRIMĂRIE, HOTĂRÂRI DIVORȚ, ADEVERINȚE DE LA ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ)
 • ALTE ACTE ALE MEMBRILOR FAMILIEI (FRAȚI/SURORI) CARE URMEAZĂ O FORMĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CURS DE ZI

 

ATENȚIE !!!
!!! DOSARELE INCOMPLETE SE VOR RESPINGE !!!


Clock
3:27
20 September, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by