Meniu

Linkuri utile      STUDII » Informații Generale - Frecvență Redusă

  FRECVENŢĂ REDUSĂ

 


 

EXTRAS DIN:

 

REGULAMENT
 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii profesionale la ciclul I
Studii universitare de LICENŢĂ
- învăţământ cu frecvenţă redusă –

 

Art.6. UNEFS organizează studii universitare de licenţă în domeniul Educaţie Fizică şi Sport în cadrul a două facultăţi: Facultatea de Educaţie fizică şi sport şi Facultatea de Kinetoterapie. Facultăţile conduc şi răspund de organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
Art. 7. (1) Studiile de licenţă se organizează atât la forma învăţământ cu frecvenţă, cât şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).
(2) La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă finanţarea se realizează prin taxe de şcolarizare.
Art. 8. Durata ciclului de licenţă este de trei ani (180 credite), pentru ambele forme de învăţământ. Fiecare semestru de studiu are, în medie, 30 credite. Un an de studiu are 60 credite.
Art. 9. (1) Anul universitar pentru studiile de licenţă este structurat pe 2 semestre de câte 14 săptămâni.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru se organizează o sesiune de evaluare cu durata de 2-3 săptămâni. La sfârşitul anului universitar se organizează o sesiune de restanţe. Numărul şi planificarea acestora nu pot fi modificate pe parcursul anului.
(3) Structura anului universitar va cuprinde perioadele de pregătire şi evaluare destinate IFR. 
(4) Structura anului universitar este propusă de responsabilii structurilor academice, aprobată de către Senat şi se face publică înainte de începerea anului.
Art. 10. (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă se realizează prin concurs, pe baza unei metodologii proprii avizată de Consiliul Facultăţilor şi aprobată anual de Senatul UNEFS.

 

EXTRAS DIN:

 

REGULAMENT
 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
DEPARTAMENTULUI
ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ
 

 

1.1. Departamentul Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIFR) este o structură în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,  abilitată să asigure pregătirea de specialitate a studenţilor care optează pentru programe de licenţă oferite în regim cu frecvenţă redusă. 
1.2. La programele de studii organizate de către DIFR, activitatea de pregătire profesională a studenţilor se realizează pe baza unui plan de învăţământ aprobat de Senatul UNEFS, folosind baza materială şi didactică a universităţii. 
3.1. Admiterea studenţilor la cursurile organizate de departament se face în baza metodologiei specifice.
3.2. Înmatricularea studenţilor se realizează pe baza cererii de înscriere, a dovezii de achitare a taxei de înmatriculare şi completării contractului de studii. Cuantumul taxei de înmatriculare şi modalitatea de plată se stabilesc de către Senatul UNEFS.
3.3. Studenţii care optează pentru programe de studii la IFR sunt obligaţi să parcurgă şi să promoveze toate disciplinele din planul de învăţământ al programelor de studii acreditate.
3.4. Absolvenţilor IFR li se eliberează diplomă de studii şi diploma supliment în condiţiile prevăzute de lege.

 


Clock
10:22
25 September, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by