Meniu

Linkuri utile      STUDII » Programe de Formare Psihopedagogică » Cadrul juridic şi organizatoric al funcţionării al P.F.P.

CADRUL JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL FUNCŢIONĂRII

 

 


   Programele de formare psihopedagogică (nivel I și nivel II) sunt organizate de către Departamentul de Discipline Psihopedagogice și Didactici de Specialitate, structură din cadrul Facultății de Kinetoterapie a UNEFS, care îşi asumă răspunderea privind conţinutul, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică destinate studenţilor care au optat pentru formarea în cariera didactică.

    Programele de formare sunt organizate pe baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5745 din 13 septembrie 2012, privind Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, precum și a Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică din UNEFS (aprobată în Ședința de Senat din 28 septembrie 2012).

    Formarea pentru profesia didactică  a fost asigurată în perioada 1997 – 2012 de către Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)  constituit ca structură organizatorică academică prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.3666/4.04.1997. 

    În UNEFS, programele de formare psihopedagogice se organizează la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor profesionale transferabile. Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

    În UNEFS programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare.  

Studenţi

     Participarea studenţilor de la programele de licență și master la Programul de formare psihopedagogică (nivel I și II) este opţională. Exprimarea opţiunii studenţilor de urma acest tip de formare se realizează prin semnarea unui contract de studii şi are ca obiect întregul pachetul de discipline. După exprimarea opţiunii, disciplinele cuprinse în oferta curriculară a programului de formare psihopedagogică devin obligatorii. 
 
Absolvenţi DPPD

    Conform legislaţiei în vigoare, studenţilor care urmează Programul de formare psihopedagogică li se eliberează următoarele acte de studii:

            - certificat de absolvire – după absolvirea modulului I;
            - certificat de absolvire – după absolvirea modulului II.

Colaborare cu alte instituţii

    Pentru asigurarea unui proces de învățământ de calitate în cadrul Programului de formare psihopedagogică,  UNEFS colaborează cu următoarele instituţii:

  • Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti . În vederea organizării şi desfăşurării practicii pedagogice în unităţile de învăţământ preuniversitar, între ISMB şi UNEFS Bucureşti se semnează un contract de colaborare;
  • Unităţi de învăţământ preuniversitar din Bucureşti (şcoli, licee, colegii) (unităţi de aplicaţie) unde se desfăşoară activitatea de practică pedagogică a studenţilor, pe baza protocoalelor de colaborare semnate între UNEFS şi unităţile de învăţământ respective.

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul programului de formare psihopedagogică

    Se realizează în acord cu prevederile Metodologiei de organizare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică din UNEFS (aprobată în Ședința de Senat din 28 septembrie 2012). (METODOLOGIE de organizare a Programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.pdf)


Clock
4:16
24 September, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by