Meniu

Linkuri utile      FACULTĂŢI » Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport » Proiect: "Absolvenţii şi Piaţa Muncii"
 

   Rolul UNEFS în proiect

   Implicarea UNEFS în acest proiect, prin parteneriatul stabilit, susţine implementarea instituţională a Studiului de monitorizare a inserției pe piaţa muncii a absolvenţilor (promoţiile 2005 şi 2009). Valorizarea relaţiei pe care UNEFS o are cu generaţiile de specialişti pe care le-a format de-a lungul anilor, este reflectată prin implicarea în acest proiect.
   Ca urmare, parteneriatul realizat prin participarea la acest proiect va reconfirma dorinţa permanentă a instituţiei noastre de a menţine legatura cu absolvenţii ei şi, în egală măsură, va consolida parteneriatul cu celelalte instituţii academice.
   În concordanţă cu activităţile proiectului, UNEFS Bucureşti va proceda la:

     • Proiectarea chestionarului la nivel national şi a unor instrumente de lucru specifice la nivel instituţional;
     • Realizarea unei baze de date cu absolvenţii, la nivel de universitate, precum si contactarea absolvenţilor promoţiilor 2004-2005 şi 2008-2009 în vederea actualizării datelor de contact (adresă, telefon, e-mail);
     • Aplicarea chestionarului la nivel instituţional;
     • Centralizarea rezultatelor la nivel national;
     • Informarea, comunicarea şi promovarea proiectului şi a rezultatelor acestuia decidenţilor, comunităţii academice şi societăţii civile.

   Ce urmăreşte UNEFS prin implicarea în proiectul "Absolvenţii şi Piaţa Muncii"

     • Implementarea unui cadru instituţional pentru analiza inserţiei pe piaţa muncii din România sau din alte ţări a foştilor şi noilor absolvenţi ai UNEFS;
     • Corelarea bazelor de date existente la nivelul celor două facultăţi ale UNEFS în vederea constituirii unei baze unice pentru prelucrări statistice specifice;
     • Efectuarea de analize comparative după generaţiile 2005-2009 şi diseminarea rezultatelor la toate nivelele de interes academic în vederea ajustărilor necesare activităţilor didactice corelate strict cu cerinţele de pe piaţa muncii;
     • Oferirea de sugestii şi recomandări viitorilor absolvenţi prin prezentarea publică a rezultatelor în vederea unei bune adaptări a acestora la cerinţele pieţei muncii prin diseminarea experienţelor deja acumulate ale celor care vor răspunde la chestionarele cercetării;
     • Creşterea capacităţii de colaborare intra-organizaţională în cadrul UNEFS între diferitele departamente ce pot fi implicate într-o cercetare de asemenea anvergură: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), secretariatele facultăţilor, Departamentul de COmunicare şi Relaţii Externe (DCRE), Centrul de Orientare şi Consiliere pentru Cariera Profesională (CCOCP);
     • Continuarea monitorizării absolvenţilor şi după încheierea proiectului plecând de la infrastructura deja consolidată şi coroborarea acestor activităţi cu rapoarte primite de la alte instituţii care pot oferi date concrete din piaţa muncii (inspectorate şcolare, Agenţia Naţională pentru Sport, organizatori de târguri de job-uri, administratori de site-uri on-line specializate în recrutare etc.)


   Echipa instituţională

     • Conf. univ. dr. Sorin ŞERBĂNOIU (Decan EFS) – coordonator instituţional
          • Telefon: +40 (21) 3164107, int. 211
          • E-mail: decanatefs@unefs.ro

     • Prof. univ. dr. Antoaneta CREŢU – expert instituţional
          • Telefon: +40 (21) 3164107, int. 228
          • E-mail: decanatkt@unefs.ro

   CONTACT

     • Gabriela CAŢA – asistent instituţional
          • Telefon: +40 (21) 3164107, int.232;
          • E-mail: catza_gabriela@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.


Clock
4:08
24 September, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by