Meniu

Linkuri utile      DEPARTAMENTE ŞI CENTRE » Centrul de consiliere şi orientare în carieră (CCOC) » Proiect ”Studenții Sportivi se pregătesc pentru Jobul potrivit”

INFORMARE
privind
PROIECTUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
”STUDENȚII SPORTIVI SE PREGĂTESC PENTRU JOBUL POTRIVIT”
Cod CNFIS-FDI-2016-0122

 

Finanțare: FONDUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ – FDI 2016
Bugetul aprobat: 171000 RON
Durată: iulie-decembrie 2016


Director proiect: lector universitar doctor Constanța-Valentina Mihăilă


Echipa de proiect:
profesor universitar doctor Mihaela Apostu, conferențiar universitar doctor Mihaela Păunescu, lector universitar doctor Radu Predoiu, lector universitar doctor Răzvan Petre, lector universitar doctor Ana Maria Șuruba;
inginer Alexandru Condoș, informatician Romeo Mureșan, contabil Victoria Neagoe, consilier juridic Alina-Aura Râpă, secretar Gabriela Cața.


DESCRIERE PROIECT

       Scopul prezentului proiect este sprijinirea studenților sportivi pentru urmarea unui parcurs profesional adecvat profilului de pregătire academică și de personalitate prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră, în concordanță cu realitățile de pe piața muncii, în vederea creșterii șanselor pentru o  mai bună angajabilitate și a  diminuării abandonului școlar timpuriu. Proiectul își propune creșterea adaptabilității studenților din anul I la rigorile mediului academic de profil și a studenților din anul III la cerințele pieței forței de muncă pentru o mai bună absorbție pe piața muncii.

       Obiectivele specifice sunt:
1.  Îmbunătățirea infrastructurii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) pentru optimizarea implementării și realizării obiectivelor sale, prin crearea unui cadru adecvat îndeplinirii activităților proiectului și ulterior acestuia, conform profilului și nevoilor studenților sportivi, în primele 3 luni ale proiectului.
2.  Actualizarea fondului de cunoștinte ale studenților UNEFS privind armonizarea posibilităților  de adecvare a traseului profesional propriu la cerințele potențialilor angajatori din perspectiva personalității și a propriilor așteptări, a capacității de orientare în carieră, pentru cel puțin 50 de studenți din anul III, până la finalul proiectului.
3.  Asigurarea suportului psihologic pentru adaptarea la mediul academic și consilierea profesională pentru cel puțin 100 de studenți din anul I, până la finalul proiectului.

 


Clock
9:08
23 October, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by