Meniu

Linkuri utile      DEPARTAMENTE ŞI CENTRE » Centrul de cercetări interdisciplinare, DR. ALEXANDRU PARTHENIU (CCI) » Proiecte

PROIECTE


 Granturile de cercetare 2006/2007

    

  CONTIBUŢII LA EVALUAREA STABILITĂŢII POSTURALE ŞI A ECHILIBRULUI DINAMIC ÎN UNELE DISFUNCŢII NEUROLOGICE, NORMALITATE SAU PERFORMANŢĂ UMANĂcod CNCSIS 899- 2006/2007. Director de proiect: Prof.univ.dr. Antoaneta Creţu ; VALOAREA DE GRANT 2006/2007 71.015.5 RON

     Rezumatul  proiectului :    

            Stabilitatea posturală şi echilibrul dinamic pot fi indicatori graduali ai unor disfuncţii neurologice sau a unor aptitudini de excepţie pentru tirul de performanţă, arta circului sau profesii speciale cu condiţia să fie măsurate obiectiv. După cum se ştie din fiziologie, echilibrul postural este atribuit stato kinezimetriei şi este realizat de dinamica tensiunilor mecanice din muşchii agonişti şi antagonişti, comandată voluntar sau automat (cerebral, cerebelos, medular etc.) şi controlată de cel puţin cinci bucle de feed back.
            În măsurarea lor se pune întrebarea pertinentă a poziţiei reperului sau a limitelor de ecart şi a scalei. Din datele literaturii de specialitate precum şi din cunoştinţele noastre nu rezultă că normalitatea stabilităţii posturale sau a standardelor de echilibru dinamic ar fi fost elaborate ca repere pentru deviaţii gradate. Studile noastre anterioare efectuate la trăgătorii de elită din tirul sportiv arată că echilibrului postural poate fi tratat ca o mărime relativă, care tinde asimptotic spre stabilitatea perfectă, decretată a fi imobilitatea centrului de greutate în raport cu solul.
            Parametrii măsurabili ai oscilaţiilor, prin convenţie, pot eticheta instabilitatea în mai multe categorii. Se înţelege că instabilitatea nulă este echivalentul echilibrului perfect, iar cea mai defavorabilă categorie de instabilitate o reprezintă echilibrul instabil. Noi am identificat 5 categorii de instabilitate, de la instabilitatea foarte mare din zona patologică, trecând prin hiper, media şi hipoinstabilitatea omului normal habitual şi până la instabilitatea foarte mică, specifică tirului de performantă.
            Cel mai adesea, sistemul reglator al echilibrului postural este tratat ca un model matematic al pendului răsturnat, dublu articulat. Obiectivarea stabilităţii posturale şi a echilibrului dinamic poate ameliora diagnosticarea şi prognoza refacerii sau recuperării în cazul afecţiunilor neuromotorii sau neuropsihice.  


       EVALUAREA ENERGIEI NERVOASE CONSUMATA IN  ACTIVITATEA MOTRICA, CNCSIS 894- 2006/2007. Director de proiect: Prof.univ.dr. Tudos Stefan ; VALOAREA DE GRANT 2006/2007 69.015 RON

    Rezumatul  proiectului : 

           Este bine cunoscut faptul ca efortul fizic intens sau îndelungat produce oboseala. Indiferent de explicaţiile produceri oboselii (deficitul resintezei de ATP, autointoxicarea efectorului cu produse reziduale, reacţia homeostazică de protecţie, etc) efectele acesteia sunt scăderea capacităţii de efort sau a aptitudinilor motrice, deprecierea calitativa a aptitudinilor specifice coordinative, reducerea atitudinilor volitive etc.   Unele efecte precum creşterea numărului de greşeli în mod inacceptabil, distorsiuni în percepţia temporo-spaţială, memoria mişcărilor deprecierea deciziilor şi a reacţiei motrice, nu pot fi explicate pe baza bilanţului energetic chemo-mecanic. Se justifica astfel introducerea sintagmei de energie nervoasă ca ipoteză de lucru referitoare la variaţia entropica a fluxului informaţional în sensul Shennon.   Înca de la început, excludem aspectele speculative referitoare la forma existenţională a energiei nervoase. Astfel, nu putem admite nici măcar ca ipoteză, forma metafizică, spirituală a energiei nervoase nici forma filozofică de conversie substanţiala în flux bioenergetic entropic în sensul Boltzmann.   Sub forma modală, energia nervoasa are imaginea unei cauze necunoscute care produce un efect structural al motricităţii, la început, benefic, apoi, pe măsura epuizării ei, o distorsiune şi o degradare a mişcării.Relaţionalul, energia nervoasa poate fi tratată ca efect calitativ al motricităţii, fiind perceptivă sau priceptivă.   Se pune întrebarea: care este vectorul energiei nervoase şi cum pot fi quantificate aspectele informaţionale ale ei? O măsura posibila ar fi entropia informaţional în sensul Shannon. Nu este exclusă nici similitudinea cu entropia termodinamica în sensul Boltzmann, asociind o măsură cantitativă cu una calitativa şi cu un parametru operaţional gradiental spatio-temporal.

  

               MODALITATI DE ATRAGERE A PARTENERIATELOR STIINTIFICE EUROPENE SI DE VALORIFICARE A FONDULUI KNOW-HOW IN DOMENIUL CULTURII FIZICE SI SPORTULUI, CNCSIS 597 DIRECTOR DE PROIECT: PROF.UNIV.DR.ADRIAN GAGEA, VALOAREA DE GRANT 2006/2007 93.515.50 RON

    Rezumatul proiectului : 

            Pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeana trebuie să includă şi demersuri intensive de promotion şi marketing, precum şi de protecţie şi promovare a realizărilor ştiinţifice proprii în toate domeniile, inclusiv în cel al culturii fizice şi sportului.
            Avem suficient temei faptic să considerăm ca în unele ramuri sportive am obtţinut rezultate remarcabile care pot fi valorificate corespunzător. Ne referim la cunoştinţele de formare a formatorilor de performanţă, nu la asistenşa stiintifică a sportivilor. De pildă, este fră îndoială meritoriu faptul că la ultimele editii ale J.O. au participat, din toate colţurile lumii, 115 antrenori români de gimnastica, absolvenţi ai ANEFS, dintre care 13 coordonau direct diferite loturi naţionale.
            Soluţia actuală, controversată, de valorificare a fondului de cunoştinţe prin emigrarea talentelor în conditiile actuale ale economiei de piaţăa, este neavantajoasă pentru noi, de aceea, insistăm asupra negocierii, în folosul statului român, a resurselor umane i materiale, a experienţei şi a fondului de know-how.
            Prin aceast cercetare se preconizează o evaluare acceptabil de apropiată de realitate a potenţialului ştiinţific academic în domeniul culturii fizice şi sportului la nivel naţional. Expectaţia noastră se va extinde şi asupra inventarierii şi sistematizării unor relaţii tradiţtionale sau bazate pe lobby în preferinţele ştiinţifice virtuale.
            Pe parcursul cercetării se preconizează o flexibilitate algoritmică de extindere a interesului nostru pentru un Centru Regional Est-European, de mediere a schimbului de informaţii ştiinţifice, în domeniul culturii fizice şi sportului sau de implementare profitabilă a parteneriatelor ştiinţifice. Precizăm că, demersul nostru nu face concurenţă agenţiilor sau programelor internaţionale de granturi, cu parteneriat, academic, ci se limitează numai la tematica şi ideatica considerate - value in kind- (bunuri) d.p.d. vedere al culturii fizice şi sportului romanesc. 

 

Granturile de cercetare 2007/2010


  MODALITATI ADECVATE ROMANIEI DE ATRAGERE A TINERETULUI IN PRACTICAREA SPORTULUI RECREATIV - O ALTERNATIVA LA IROSIREA SAU VICIEREA TIMPULUI LIBER COD CNCSIS 283, DIRECTOR DE PROIECT: PROF.UNIV.DR.ADRIAN GAGEA, VALOAREA DE GRANT 2007/2010: 900 000 RON

     Rezumatul proiectului :
            Subliniem faptul ca virtutile sportului recreativ sunt cunoscute, recunoscute, iar in aceasta cercetare ele se postuleaza. deasemenea, gestiunea benefica a timpului liber poate fi diversa, alternativele la irosirea sau folosirea viciata a acestuia fiind multiple. Suntem preocupati de identificarea stiintifica a unor modalitati adecvate de atragere a tineretului pentru practicarea sportului recreativ, sub aspect biologic, social si cultural. adecvarea se refera, de fapt, la un set de solutii bazate pe diagnoza stiintifica, incluzand osmoza bidirectionala a valorilor europene si traditia locala, la tendinte si predictii stiintifice, in fine, la un exercitiu de foresight. Studiul are in vedere cunoasterea obiectiva a gestiunii timpului liber la tineretul din romania si din unele tari cu civilizatie avansata, diversitatea sporturilor recreative si preferintele actuale, raporturile intrinseci intre cele traditionale, asimilate sau inventate, tendinte si puterea de influenta a markeningului sau a mass-media etc. In urma unei documentari intensive, a unui studiu pilot si a procesarii unor chestionare se va argumenta rational un set de mijloace si demersuri aplicabile adecvat categoriilor sociale, de varsta, nu in ultimul rand, de nivel cultural si educational. Se preconizeaza elaborarea unui set de propuneri strategice bazate pe date si rationamente stiintifice, in sensul eliminarii presupunerilor si a parerilor neautorizate. Scopul este amorsarea unor practici mimetice de viata benefica pentru individ si societate. Rezultatele studiului vor putea fi folosite de decidentii diferitelor niveluri, cum ar fi cel national, in interesul elaborarii cadrului legislativ propice si in beneficiul societatii, a procesului de formare de specialisti in sport recreativ etc. Pe plan local, se pot avea in vedere intreceri de minijocuri, role etc., configurate adhoc sau ca reprezentative de cartier, de strazi etc., asocierea unor forme de sport recreativ cu turismul, drumetiile etc.


Clock
7:52
23 October, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by