Meniu

Linkuri utile      DEPARTAMENTE ŞI CENTRE » Revista Discobolul » Istoric

ISTORIC

 

        Până în anii 80, în Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, pe atunci I.C.F. Bucureşti, a fost editată revista Palestra. După 1989, mai precis în 1995 s-a editat „Revista ANEFS: Revistă oficială a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti”, cu apariţie trimestrială. În 1995 au apărut 4 numere. În 1996 revista îşi schimbă denumirea în „Discobolul – Revista A.N.E.F.S.” cu apariţie semestrială. În 1996 apar deci 2 numere iar în 1997 tot două numere. Din 1998 „Discobolul” îşi încetează activitatea. Din iunie 2005, revista apare din nou, fondator fiind actualul redactor şef Prof.univ.dr. Ion Bâtlan, cu actuala denumirea „DISCOBOLUL – REVISTA ANEFS DE CULTURĂ, EDUCAŢIE, SPORT ŞI KINETOTEREAPIE”, având apariţie trimestrială. În 2005 au apărut 2 (două) numere, iar din 2006 şi până în prezent câte 4 (patru) numere anual.
        În tot acest timp revista a cunoscut mutaţii calitative superioare. Au fost cooptaţi, cu adeziunea lor totală, în colectivul de redacţie, oameni de mare prestigiu, academicieni, profesori universitari din ANEFS dar şi din universităţi străine, precum Franţa, Italia sau Anglia care participă efectiv la activitatea specifică revistei. De asemenea, a crescut exigenţa faţă de calitatea studiilor publicate de revistă, s-a îmbunătăţit şi diversificat tematica abordată, au fost publicate articole şi studii în limbile engleză sau franceză, de autori români dar şi studii ale unor autori din Franţa, Canada, Italia etc., toate articolele sau studiile au rezumate în limbile engleză sau franceză, cuvinte cheie pentru fiecare articol etc. Încă de la înfiinţare, revista este difuzată în toate marile biblioteci din Bucureşti, există schimburi permanente cu aproape toate unităţile de învăţământ superior de profil din ţară (Cluj, Piteşti, Constanţa, Craiova, Bacău etc.) iar din 2006 avem schimburi de revistă cu Universitatea ARTOIS – NISA din Franţa, Universitatea din Milano – Italia, Institutul Naţional de Educaţie Fizică din Chişinău – Republica Moldova.
        Ritmul de apariţie al revistei a fost respectat întocmai, iar lucrul cel mai important îl reprezintă faptul că revista noastră “DISCOBOLUL” a început să fie căutată din ce în ce de mai mulţi specialişti, manageri de cluburi, antrenori, profesori mai ales pentru valoarea teoretică şi practică a caracterului ştiinţific, euristic al studiilor şi articolelor publicate în ea. În cadrul revistei au fost publicate articole ale unor personalităţi de mare prestigiu precum: prof.univ.dr. Gh. Burnei, prof.univ.dr. academician C-tin Popa (medicină), Cristian Ţopescu, Cristian Gaţu, Octavian Belu (sport), prof.univ.dr. I.Bâtlan, conf. Bernard Massiera (Franţa- ştiinţe umaniste) etc.
        Colectivul de redacţie a deschis şi o pagină web ce poate fi accesată şi unde se găsesc rezumatele articolelor publicate în revistă în ultimii ani. În 2008 Revista “DISCOBOLUL” a fost înregistrată în baza internaţională de date 
Index Copernicus Journals Master-List, cu sediul la Varşovia – Polonia. Suntem de asemenea în curs de perfectare cu înregistrarea revistei noastre în baza de date internaţionale EMBAS.
        Din 2009 suntem înscrişi cu revista noastră în cataloage internaţionale, cum ar fi de exemplu catalogul intenaţional de mare prestigiu „The british library”, din Londra. 
        Din 2008 au început solicitări de abonamente şi de la persoane fizice din străinătate precum Canada, Franţa etc. 


Clock
8:37
20 October, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by