Meniu

Linkuri utile      DEPARTAMENTE ŞI CENTRE » Biblioteca UNEFS » Despre Noi
Despre Noi    Biblioteca U.N.E.F.S. este un serviciu public, cu un caracter enciclopedic şi de specialitate, dat de fondul de publicaţii şi de cererile beneficiarilor ei. Ea face parte din sistemul naţional de învăţământ superior, participând la procesul de instruire, educaţie şi la activităţi de cercetare ştiinţifică din domeniul activităţilor fizice şi diferitelor activităţi desfăşurate în cadrul institutului sau în afara lui.

 


ISTORIC

    Creată o dată cu înfiinţarea Institutului de Educaţie Fizică, în vara anului 1922, prin promulgarea Legii Educaţiei Fizice de către MS Regele Ferdinand I, biblioteca a devenit o parte componentă a sistemului de învăţământ românesc. Aceasta a început cu o colecţie de cărţi româneşti şi străine din domeniul educaţiei fizice şi cu manuale necesare procesului de învăţământ, elaborate de distinşii noştri profesori, personalităţi remarcabile ale institutului: prof. univ. dr. Francisc Rainer, prof. univ. C. Rădulescu-Motru, Nae Ionescu, Gh. Zapan etc.PATRIMONIUL BIBLIOTECII

    Fiind cea mai veche bibliotecă din domeniul educaţiei fizice şi sportului, ea are un patrimoniu documentar valoros ce include cărţi, manuale, cursuri, publicaţii de specialitate româneşti şi străine şi din alte domenii adiacente specialităţii: medicină, psihologie, pedagogie, sociologie, management, istorie, filozofie, etică, materiale de referinţă, traduceri, culegeri de documente etc.
    La început, fondul cuprindea doar manuale, prelegeri, traduceri şi alte genuri de materiale care au fost elaborate pe baza programei analitice, iar cu timpul acesta s-a îmbunătăţit şi mărit cu publicaţii de specialitate valoroase şi din alte domenii.
    De-a lungul vremii, atât fondul cât şi serviciile bibliotecii au suferit o serie de transformări radicale. Epurările din anii comunismului au dus la eliminarea din fondul bibliotecii a anumitor publicaţii din perioada interbelică şi mai ales a multor cărţi vechi, valoroase. Dar, o mică parte a fost salvat şi constituie un fond special vechi.
    O altă schimbare care a avut lor a fost mutarea institutului din Str. Maior Ene (în zona Dealului Spirii) la adresa actuală (în zona Cotroceni), lucru ce a dus la micşorarea fondului cu aprox. 10.000 de volume. După 1990 s-a trecut la reorganizarea şi informatizarea bibliotecii prin folosirea unui software specializat, TINLIB. O dată cu folosirea calculatoarelor, biblioteca a trecut la un nivel de modernizare, care continuă şi astăzi.
    Colecţiile sale s-au constituit în timp şi se vor dezvolta continuu prin achiziţionare, donaţii, sponsorizări.STRUCTURA BIBLIOTECII    Biblioteca îşi desfăşoară activitatea în sediul central având în folosinţă:

 1 sală de lectură dotată pentru 55 de locuri
    + 6 PC-uri pentru utilizatori;

 1 secţie de împrumut la domiciliu;
 1 stand de carte;
 8 depozite împărţite în :
       • fondul de carte românescă,
       • fondul de carte străină,
       • fondul periodicelor româneşti şi străine,
       • fondulul vechi,
       • fondul documentar.

    Structura organizatorică a bibliotecii şi activitatea ei este dată de profilul colecţiilor şi de activitatea desfăşurată, conform Legii bibliotecilor Nr.334/31 mai 2002 şi aprobată de către Senatul Universităţii la propunerea conducerii bibliotecii.
 

DATE STATISTICE

Care vorbesc despre activitatea bibliotecii :

  La sfârşitul anului 2010 existau:

  • 102.322 de volume – publicaţii
     româneşti şi străine;

  • 39892
de înregistrări în baza de
     date (monografii, seriale, materiale AV)

  • 3563 de titluri;
  • 916
înscrişi la bibliotecă: studenţi,
    doctoranzi, cadre didactice

  • 231
de utilizatori externi care au beneficiat
    într-un an universitar de serviciile
    bibliotecii (profesori din învăţământ
    preuniversitar, cercetători, elevi de
    la liceele sportive etc.)

  • 9893 vizite la bibliotecă/an universitar;
  • 15564
tranzacţii individuale dintre care
    15038 monografii şi 526 periodice

 Clock
10:24
17 October, 2018
Hartă site
Contact
 Căutare 
                 
Copyright @ 2010 UNEFS. Toate drepturile rezervate
Web design by